Interesujący blog z przyciągającymi tekstami.

Kraków szybko się rozwija

0
Posted in Bez kategorii By admin

Pośród wielu województw w kraju, Kraków wybija się nie tylko w obszarze sztuki i akademickim, ale też na licznych odmiennych polach. Zaczyna być miastem przyjemnym do życia. Przekształcenia, które stały się udziałem miasta w niedawnych okresach sprawiają, że Kraków naprawdę idzie do przodu.
Dobre transformacje w Grodzie Kraka.
Co niezłego wypracowano w ciągu niedawnego czasu? Wielość zmian i nowości inwestycyjnych jest duża. Niezwykle pomogły w tym aspekcie środki EU, z których Kraków niemało korzysta. Dynamiczne działanie w obszarze uzyskiwania dotacji sprawiły, że małopolska wzbogaciła się o świeże węzły komunikacyjne, nowoczesne pojazdy w taborze komunikacji miejskiej, oraz ciekawe obiekty konferencyjno – sportowe.
Niemałe inwestycje nie są widoczne dla zwykłego mieszkańca. Nie znaczy to jednakowoż, że nie funkcjonują. Najczęściej ignorujemy nie związane z nami historie. Przeciętnemu obywatelowi miasta wydaje się, że w mieście niewiele się wykonuje. Podczas gdy Kraków rozrasta się w każdym kierunku. Programy naprawcze w zakresie zarządzania odpadami, budowie oraz modernizacji sieci kanalizacyjnej, stawianie ekranów przeciw hałasowi to jedynie część zmian, jakie pomagają krakusom lepiej oraz wygodniej żyć. Kraków zmienia się też w zakresie opcji rozrywkowych. Moc Krakowa idzie w górę dzięki takim obiektom jak: centrum konferencyjne ICE lub rewitalizacja Huty. Te inwestycje inspirują gości z innych miast do przyjazdu.
Podejmowane dzięki radnym plany nie obejmują tylko ścisłego centrum Krakowa, ale również są związane z pełnym regionem. Wobec tego zamiast uskarżać się tylko zobaczyć zmiany w które obrodził Kraków.
Następne lata – jeśli uda się zachowania tempa rozwoju – umożliwią miastu zostać niezwykłą stolicą małopolski.
Jacek Majchrowski działania